Carbon Neutrality

ดูแล้ว: 1,126 มูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต Wood Pellets มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 17%CAGR จาก 1.4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,119 ปัจจุบัน โรงอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง Wood Pellets ค่อนข้างน้อย แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,020 กฟผ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในโครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,117 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามสัญญาร่วมทุนบริษัทวิศวกรรมพลังงาน (ด้านพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงาน) มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,034  กฟผ. ร่วมกับ ไอบีเอ็ม เดินหน้าติดตั้งระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,271 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายใน 5... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา เดินหน้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณ์เดิม หนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality... อ่านต่อ