PHOTO STORIES

ดูแล้ว: 1,164 นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,095 นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทำการส่งมอบบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,082 ในโอกาสเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมศรีพัชรินทร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,069 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้กับบริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 945 ไอซีบีซี (ไทย) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,155 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการรังสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,101 ส่งเสริมพลังสร้างสรรค์นิสิตนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยสร้างยอดขายสินค้าชุมชนผ่านเว็บไซต์ ‘ชุมชนยิ้มได้’ รวมกว่า 540,000 บาทสร้างทักษะการตลาดให้ชุมชนเข้มแข็ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,068 สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้า ผลักดัน ส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้ประกอบการ ประสานความร่วมมือกันมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ของจังหวัดระยอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 973 เอสไอจีสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืน ร่วมสร้าง “กรีน คาเฟ่” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มสู่วัสดุใช้งาน เปิดโครงการนำร่องที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก เอสไอจี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 980 ไทยประกันชีวิตมอบผ้าห่มรักษ์โลกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,073 เมืองไทยประกันชีวิต น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 976 นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทยพร้อมด้วยมล.ปริยาดา ดิศกุล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,243 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์... อ่านต่อ