PHOTO STORIES

ดูแล้ว: 1,020 นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,003 นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 829 นายสตูวิค สตาเล่ มาร์ติน (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นางมัลลิกา แก่กล้า (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 998 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนม.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,006 นายยรรยง ไทยเจริญ  (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth  พร้อมด้วยนางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารสายงาน  Private... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,005 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,017 ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานInvestment Banking and... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,007 ‘ตราเพชร’ ร่วมแสดงความยินดีเปิดเมกาโฮม สาขาบางพลี นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,014 “กรุงไทย” ครบรอบ 57 ปี “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ... อ่านต่อ