Fri. Oct 23rd, 2020

START UP

ดูแล้ว: 1,319 การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีปัจจัยสำคัญอยู่หลากหลายประการที่ต้องนำมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการทำตลาดที่เจาะเข้าเป้าตรงกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  สิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยปกติข้างต้นแล้ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นประเทศแห่งเกษตรกร โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีสายพันธุ์เฉพาะที่มีชื่อเสียงของแต่ละภูมิภาคด้วย แม้ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดเดียวกัน แต่ก็ทำให้รสชาติมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี  ปัญหาอย่างหนึ่งของพืชผลทางการเกษตรในประเทศไทยก็คือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,247 ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกมานานนม โดยข้าวไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกทั้งในเรื่องของผลผลิตที่มีคุณภาพ และรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่สำคัญยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกรับประทานตามความชอบ ทั้งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ของโลก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 773 ต้นกำเนิด หรือจุดเริ่มต้นของธุรกิจมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจเหมือนกันก็ตามที ดังนั้น จึงทำให้เรื่องราวของที่มาที่ไปเหล่านี้มีความน่าสนใจเสมอสำหรับผู้อ่าน หรือผู้ฟัง เพราะจะทำให้ได้เห็นปัญหา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,587 เส้นทางที่ทอดยาวของความสำเร็จในการทำธุรกิจมักจะมีอุปสรรคให้ได้ทดสอบผู้ที่กำลังก้าวเดินไปเสมอ ใช่ว่าจะก้าวเดินไปถึงเส้นชัยได้โดยง่าย แต่สิ่งที่สำคัญระหว่างการเดินทางก็คือพลังกาย และพลังใจในการยืนหยัด เพื่อต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่คืบคลานเข้ามาโดยไม่มีการเขียนสคริปไว้ล่วงหน้า “กมลทิพย์ ตังคณิกะ”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,011 พื้นฐานทางธุรกิจที่ดีย่อมเป็นรากฐานที่ดีต่อการต่อยอด เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ดี แต่สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละยุคที่มี่ความแตกต่างกัน และการรักษาคุณภาพให้ได้อย่างสม่ำเสมอ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแบรนด์ “ARI”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,996 รากฐานทางธุรกิจที่ดีถือเป็นแต้มต่ออย่างหนึ่งของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงเพราะแค่สานต่อธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วเท่านั้น โดยธุรกิจจะต้องมีการต่อยอดด้วยการนำนวัตกรรม หรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ “นงลักษณ์ ริ้วเหลือง” คือหญิงสาวที่สามารถต่อยอดธุรกิจของครอบครัวด้วยความตั้งใจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,558 ประสบการณ์จากการทำงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และไม่อาจหาซื้อได้ที่ไหน นอกจากนี้แต่ละคนยังได้รับมาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสามารถและการซึมซับของแต่ละคนที่จะตักตวงได้ สิ่งที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปต่อยอด “อรพินท์ บุญประคอง”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,270 การทำธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตามกระแสของพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในแต่ละยุค แต่ละสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวเหล่านั้น และที่สำคัญก็คือเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต “New Normal”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,084 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง มีความใส่ใจในเรื่องของอาหารในการรับประทาน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย แบรนด์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,867 ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการดูแลเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็คือ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 38,598 รากฐานทางธุรกิจที่ดีย่อมเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดกิจการในรุ่นถัดไป แต่ทุกอย่างจะต้องมีการพัฒนาและต่อยอดด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ที่สำคัญคือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน หจก.ซิน กรีฟู้ดส์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 10,622 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ได้กลายเป็นกระแสคลื่นลูกมหึมาที่พัดถล่มเศรษฐกิจอย่างไม่อาจต้านทานได้  ส่งผลให้หลายธุรกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักต้องปิดกิจการลง  ขณะที่อีกหลายธุรกิจก็กำลังพยายามดิ้นหาทางพาตนเองให้สามารถอยู่รอดได้ และอีกหลายธุรกิจที่พลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสด้วยการปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตของตนเองไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 13,579 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) แผ่ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุจากหลายปัจจัยที่อาจจะยังไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ทั้งหมด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 742 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนผู้เป็นผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งต้องหวาดวิตกกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ และการถูกเลิกจ้างงาน  ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจเองต่างก็มียอดขายที่ชะลอตัวลงอย่างหนัก... อ่านต่อ