NEWS

ดูแล้ว: 1,945 ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ 591 จุด แม่ฮ่องสอนยังนำอันดับหนึ่ง 77 จุด กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,939 เช้านี้พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง 3 จังหวัด โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจมฝุ่น ส่วน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,071 1. สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,098 1. สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 4,977 วันสงกรานต์ และวันครอบครัว ขอให้สุขสันต์ในวันสงกรานต์ มีความสุข สมหวังทุกประการ ทองคำลง 600... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,228 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,999 1. สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,857 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,969 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,079 Moody’s คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ Baa1 และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) นางจินดารัตน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,935 1. สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,216 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแนวทางร่วม 6 หน่วยงาน เร่งทำแผนขนย้ายกากตะกอนแร่ ย้ำหลักการ “ประสิทธิภาพ”... อ่านต่อ