EEC

ดูแล้ว: 1,561 ก.พลังงาน  ร่วมขับเคลื่อนแผนลงทุนพื้นที่ EEC ผลักดันโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 พร้อมจัดหาพลังงานรองรับความต้องการใช้ นายสมภพ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,430 โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนแลง พฤติกรรมการผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป ฉะนั้น…เพื่อความอยู่รอด “ผู้ประกอบการ” จึงต้องเร่งปรับตัว ซึ่งต้องคำนึงถึง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,856 ในขณะที่ตัวเลขส่งออกของไทยในปีนี้ ถูกคาดการณ์ว่าจะติดลบ 8-10% แรงซื้อในประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำ เศรษฐกิจไทยดูแล้วย่ำแย่ มืดมน แต่ทว่ายังมีแสงสว่างให้เดินต่อ…... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,844 ทูตพาณิชย์ ชี้ช่องผู้ประกอบการไทย ขยายการลงทุน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง ใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,226 ข้าว  ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มสุขภาพ ล้วนแต่เป็นที่ต้องการของประชากรโลก แผนปฏิบัติการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 89,986 องค์การการค้าโลก (WTO) จัดทำเพจเฉพาะกิจ รวบรวมข้อมูลการออกกฎระเบียบ และมาตรการทางการค้าของสมาชิก WTO ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,572 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีสถานประกอบการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 839 ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศปิดโรงงานผลิต หรือชะลอการผลิตรถยนต์ แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อความต้องการยางลดลงด้วย แต่…สำหรับยางไทยกลับมียังโอกาสขยายการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะว่า…ทั่วโลกยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสเพิ่มมากขึ้น อาทิ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 6,505 “ส่งออกไทยปี 63 จะกลับมาขยายตัว เนื่องจากการส่งออกล่าสุดเดือน ธ.ค. 62 หดตัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 9,000 “เป้าหมาย ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารโลกอันดับที่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก และศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 26,273 ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “อาหารพร้อมทาน” ยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม แต่กำลังซื้ออ่อนแรง ผู้ประกอบการ ควรปรับตัวอย่างไรให้เติบโต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 4,896 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พม่า) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์ (MW)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,554 กรุงไทย แนะ ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายในธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 10,080 FTA ทลายกำแพงภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศคู่ค้า ดันมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทย ขยายตัวต่อเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจโลกซบเซา... อ่านต่อ