EEC

ดูแล้ว: 12 อีอีซี ยกระดับการทำงานร่วมทุกภาคส่วน จัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการ ปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,096 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,289 อีอีซี สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,112 ก.สาธารณสุข บูรณาการร่วม อีอีซี ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 สู่โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,261 ซีอีโอ “วงษ์สยามฯ” โต้ “ยุทธพงศ์” ยันประมูลท่อส่งน้ำอีอีซีโปร่งใส ย้ำยื้อเวลาชะลอเซ็นสัญญาราชการเสียหายหนัก 560ล้านต่อปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,372 กองทัพเรือ–UTA ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ “สนามบินอู่ตะเภา” กองทัพเรือ และ “สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา” ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,232 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,396 อีอีซี จับมือ JETRO ชูความก้าวหน้า ขับเคลื่อน BCG สร้างโอกาสการลงทุน สู่นวัตกรรมขั้นสูง พร้อมสร้างสิทธิประโยชน์ส่งเสริม จูงใจภาคเอกชนญี่ปุ่นลงทุนในพื้นที่ อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,171 โฆษกรัฐบาลย้ำความสำเร็จ EEC 4 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนรัฐบาลปัจจุบันเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,355 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,354 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.... อ่านต่อ