EEC

ดูแล้ว: 1,139 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนเมษาที่ผ่านมา อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,177 เปิดวิสัยทัศน์เลขา อีอีซี “จุฬา สุขมานพ” เดินหน้า อีอีซี ความหวังของคนไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,275 “ธนกร” เผย นายกฯ มอบหมายลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความคืบหน้า EEC หวังเร่งพัฒนาคน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 982 นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,208 นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 62 อีอีซี ยกระดับการทำงานร่วมทุกภาคส่วน จัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการ ปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,162 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,331 อีอีซี สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,121 ก.สาธารณสุข บูรณาการร่วม อีอีซี ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 สู่โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,281 ซีอีโอ “วงษ์สยามฯ” โต้ “ยุทธพงศ์” ยันประมูลท่อส่งน้ำอีอีซีโปร่งใส ย้ำยื้อเวลาชะลอเซ็นสัญญาราชการเสียหายหนัก 560ล้านต่อปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,410 กองทัพเรือ–UTA ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ “สนามบินอู่ตะเภา” กองทัพเรือ และ “สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา” ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation... อ่านต่อ