EXIM BANK

ดูแล้ว: 1,539 นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายภูริพันธ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,554 EXIM BANK พบปะหารือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดโลก นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,779 นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,997 EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวณวรา ไชยเชาวน์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 มีผลตั้งแต่วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 5,556 ข่าวเด่น เย็นนี้ เริ่มแล้ว องค์การคลังสินค้า(อคส.) ประกาศหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป โดยเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่ค้างไว้ในโกดังกว่า 10... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,813 EXIM BANK ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอายุ 5 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,668 EXIM BANK จับมือพันธมิตรสนับสนุน SMEs ไทย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งออกยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,775 EXIM BANK ร่วมยินดีรองเลขาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว