EXIM BANK

ดูแล้ว: 945 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 เปิดอบรมโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,070 EXIM BANK จับมือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตการเกษตร นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 953 EXIM BANK ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นาย เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 998 สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 954 EXIM BANK ร่วมเสวนา “สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 นาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,031 EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวสุภิญญา ตันติชัยนุสรณ์ เป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 839 EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อรักษ์โลก กระตุ้นผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง SMEsสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนส่งออกไทยอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 962 นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 961 องค์กรขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตในโลกการค้ายุคใหม่อย่างยั่งยืน นาย เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 947 นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ