EXIM BANK

ดูแล้ว: 1,214 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567 (DPO... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,377 EXIM BANK ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,107 EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น นายกฤษฎา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,118 EXIM BANK มอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้สำนักงานเขตพญาไทเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,119 นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายวินฟรีด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายศักดิ์ชาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 EXIM BANK พบปะหารืออิตัลไทยวิศวกรรม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าธุรกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,227 EXIM BANK ชี้เทคโนโลยีดิจิทัลทวีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่โดย World Bank และ Digital... อ่านต่อ