NATIONAL

ดูแล้ว: 2,122 ธปท.เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.67 อยู่ที่ระดับ 48.8 เพิ่มขึ้นจาก48.0 ในเดือนม.ค.67 นำโดยกลุ่มผลิตอาหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,110 วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 รอบที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,334 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,121 “สมโภชน์ อาหุนัย” ประกาศ!พร้อมนั่งประธานส.อ.ท.คนที่ 17 หวังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,895 นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,888 ธ.ก.ส. เติมทุนกว่า 2,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 66/67... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 3,004 นายกฯ ติดตามการดำเนินงานด่านศุลกากรเบตง จ.ยะลา สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถ รองรับรถและการเดินทางของนักท่องเที่ยว  ณ ด่านศุลกากรเบตง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,412 1. สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,120 กยศ. จับมือสถานศึกษานอกระบบ 74 แห่ง นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาลให้กู้แก่บุคคลอายุ 18 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,995 สทนช. ติดตามแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ย้ำต้องควบคุมพื้นที่เพาะปลูกนาปรังรอบที่ 2 อย่างเคร่งครัด หลังกระทบการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,111 ธปท.อนุมัติแบงก์รัฐร่วมทุนกับบริษัทบริหารสินทรัยพ์ (เอเอ็มซี) ตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินการแก้ไขเอ็นพีแอล โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายปีนี้  นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ... อ่านต่อ