START UP

ดูแล้ว: 1,172 จากประสบการณ์ความคลุกคลีกับธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้มากว่า 90 ปีจากรุ่นสู่รุ่น สู่การเป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “ตลาดไอยรา” จนนำไปสู่ธุรกิจการส่งผลไม้เกรดพรีเมี่ยมแบบเดลิเวอร์ลี่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,828 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการค้า การลงทุน ข้ามประเทศระหว่างกันในภูมิภาค รวมถึงนักลงทุนจากประเทศเวียดนามที่ได้นำ บั๋นหมี่ เมนูยอดนิยมของคนเวียดนาม เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยทำให้เราเห็นเมนู... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 812 ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ รัฐบาลคาดหวังที่จะเห็นการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน  เพราะแฟรนไชส์ เป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีของไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 38 ในช่วงนี้ ถ้าได้ติดตามข่าวสาร วงการไอที จะได้ยินคำว่า Startup อยู่บ่อยมาก ซึ่ง Startup ในที่นี้ หมายถึง บริษัทเปิดใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 670 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2559 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในแต่ละผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้า แตกต่างกันออกไป... อ่านต่อ
อายุไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโลกธุรกิจ เป็นเพียงแค่หลักฐานยืนยันว่าได้อยู่บนโลกมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนเท่านั้น เพราะไอเดียความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่กับว่าจะมองเห็นโอกาส หรือช่องทางในการสร้างธุรกิจของตนเองหรือไม่... อ่านต่อ