PHOTO STORIES

ดูแล้ว: 1,779 นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,666 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. มีเป้าหมายในการเข้าถึงสมาชิกบรรจุใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,568 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เพื่อมอบถุงยังชีพ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,678 นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,663 นางสาวนารถนา รีรัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับนายดนุชา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,682 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,685 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายส่งเสริมพลเมืองดี “อาสาตาจราจร” ประจำเดือนเม.ยและพ.ค. 67... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,447 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงานบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,586 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,784 นางนพวันต์ พานิชยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,636 กรุงเทพประกันภัย จัดสัมมนาเสริมความรู้ ในหัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อแนะนำปรับปรุงความเสี่ยงภัยสำหรับลูกค้าประกันภัยทรัพย์สิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,682 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร... อ่านต่อ