กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 1,009 กรมบัญชีกลางพร้อมใช้ ระบบ Digital Pension บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ บำเหน็จบำนาญยุคใหม่ ใส่ใจวัยเกษียณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 957 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายปี 65 ไตรมาสแรก ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 31.73% พร้อมขานรับนโยบาย เร่งก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 982 ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้กับประชาชน นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งให้ทราบว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 865 กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,012 บก. ปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัญชีรายการโรคและการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ในสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 833 “บัญชีกลาง”ไฟเขียวเบิกจ่ายตรงค่ายาโรคมะเร็ง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,109 กรมบัญชีกลางย้ำ! ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญและพลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝาก ธ.ธนชาต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 970 กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้กว่า 7.8 หมื่นล้านบาท นางแก้วกาญจน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 897 กรมบัญชีกลาง กำหนดเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โดยผู้มีสิทธิไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เริ่ม 12 พ.ย.นี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 989 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 1 จ.อยุธยา (ชมภาพบรรยากาศ) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักและงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 898 กรมบัญชีกลาง (บก.) เดินหน้า! ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9 รวม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 923 กรมบัญชีกลางผ่อนคลายกฎหลักประกัน สั่งแก้ไข 5 แบบสัญญาในส่วนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า หวังลดภาระให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันไปบริหารเงินทุนได้คล่องตัวมากขึ้น นางสาวกุลยา ตันติเตมิท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,005 กรมบัญชีกลางเร่งพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 ราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,110 “อธิบดีฯอุ๋ย” ประกาศนำกรมบัญชีกลางสานต่อภารกิจหลัก “เร่งรัดเบิกจ่าย – ตรวจสอบโปร่งใส” ฉลอง 131... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว