กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 425 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หวังใช้ต่อสู้ไวรัสโควิด– 19 นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 29 กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยายวงเงินทดรองราชการฯ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ  กรณีฉุกเฉิน-โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และ 76 จังหวัด วงเงิน 50 ล้านบาท นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 174 กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี’63 ในส่วนที่ดูแล เผยใช้จ่ายไปแล้วกว่า 2.2 แสนล้านบาท จากทั้งหมด 4.18... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 547 กรมบัญชีกลางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสู้โควิด-19 วางกรอบทำงาน “ลดคนปฏิบัติงาน -กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน – จัดสถานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่” พร้อมติดตั้ง Thermo Scan คัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสฯแพร่ระบาด กรมบัญชีกลาง (บก.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 356 กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด–19 เผยมีการกำหนดอัตราการเบิกครอบคลุมกาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมขานรับมาตรการ Social Distancing ไม่ให้คนป่วยไปรับยาฯ หวังลดความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 36 กรมบัญชีกลางขานรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 63 ผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวงเงินในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 59 กรมบัญชีกลางเผยข้อตกลงคุณธรรม ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึง 1 ใน 3 ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 125 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจงแม้ใช้งบปี’62 แต่การเบิกจ่ายช่วง 4 เดือนแรกก็พุ่งถึง 32%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 90 กรมบัญชีกลางยกระดับการตรวจสอบภายในภาครัฐขึ้นชั้นสากล พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบฯ พ่วงประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ’62 น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 283 กรมบัญชีกลางเร่งช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เหยื่อกราดยิงที่นครราชสีมา เดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 103 กรมบัญชีกลางเร่งจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหวังเยียวยาและช่วยเหลือ “ทายาทผู้เสียชีวิต” จากเหตุคนร้ายกราดยิงที่โคราช นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง (บก.)... อ่านต่อ