กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 133 กรมบัญชีกลางพร้อมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 8 สาขาที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ด้าน “อธิบดีกรมบัญชีกลาง” ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 234 กรมบัญชีกลางเดินหน้าสู่ดิจิทัล ออกวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 64 สำหรับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง สอดรับแผนยุทธศาสตร์ National... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 132 คลังยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่า “เบิกจ่าย-เก็บรักษา-นำเงินส่งคลัง” หนุนกรมบัญชีกลาง (บก.) ยกเครื่องหลักเกณฑ์ e-Payment รองรับเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครบวงจร น.ส.ววิลาวรรณ พยาน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 669 กรมบัญชีกลาง เคาะใช้ระบบ New GFMIS Thai เป็นครั้งแรก เผยเป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ พร้อมนำร่อง 4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 711 บัญชีกลางยัน! เหตุทุจริตของส่วนราชการ เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ย้ำ! หากยึดระบบ GFMIS ยักยอกเงินหลวงทำได้ยาก แนะให้หน่วยงานรัฐที่ใช้ระบบดังกล่าว ยึดตามกฎระเบียบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 657 กรมบัญชีกลางจัดระบบเบิกจ่ายเงินจากคลัง “สู้โควิด-19” ใหม่ สั่งแยก “รหัสบัญชีย่อย” แก้ปมแผนงาน/โครงการเบิกจ่ายมีมากเกินไป เผย!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 363 โฆษกกรมบัญชีกลางเตือน! อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็น จนท.คลัง รับดำเนินการติดต่อสถานทูตฯ ยกเหตุอำนวยความสะดวกจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าศไทย หวังเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100,000 USD... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 729 โฆษกกรมบัญชีกลางโต้ข่าวบิดเบือนว่อนโลกโซเชียล ยืนยัน! รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อ ไม่มั่นใจ สามารถเช็คทุกช่องทางของกรมบัญชีกลาง น.ส.วิลาวรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 513 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี’63 ให้เร็วขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 481 กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 575 กรมบัญชีกลาง (บก.) วอนผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ย้ำ! เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 164 กรมบัญชีกลาง (บก.) ประกาศปรับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ยึด 5 แบงก์ใหญ่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมขยับลงจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,178 บัญชีกลางชี้วิกฤตไวรัสโควิดฯ ไม่สะเทือนการใช้จ่ายงบประมาณปี’63 เผยรัฐบาล-ส่วนราชการ ใช้เงินไปแล้วเฉียด 2.26 ล้านบาท หรือกว่า 70%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 905 โรงพยาบาลเกือบ 500 แห่ง ขานรับแผนจัดส่งยาให้แก่ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง หวังเลี่ยงความเสี่ยงเดินทาง เผยผู้ป่วยได้รับยาส่งถึงบ้านเฉียด 1... อ่านต่อ