กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 5,874 บัญชีกลาง (บก.) เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก! หวังดึงข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หวังให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องภายหลังวัยเกษียณฯ น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 27 โฆษกกรมบัญชีกลางเตือน! อย่าหลงเชื่อข่าว “เพิ่มเงินผู้รับบำนาญ-ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ” ย้ำ! กฎหมายแค่ปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. หากสงสัยเช็คเลย ที่ 02 270... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 186 กรมบัญชีกลาง (บก.) เปิดช่องต่ออายุรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทำได้ทันที ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างความต่อเนื่องในการรักษา ย้ำ! ต้องทำจดหมาย 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 74 กรมบัญชีกลาง (บก.) แก้ “3 เกณฑ์” รักษาผู้ป่วยไตและอัตราค่ารักษาพยาบาล เปิดทางผู้มีสิทธิฯและคนในครอบครัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 30 กรมบัญชีกลาง (บก.) จี้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงิน หลังรับอนุมัติจากสำนักงบฯภายใน 5 วัน พร้อมเร่งรัดใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 299 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หวังแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฯ รวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อ  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 470 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หวังใช้ต่อสู้ไวรัสโควิด– 19 นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 31 กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยายวงเงินทดรองราชการฯ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ  กรณีฉุกเฉิน-โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และ 76 จังหวัด วงเงิน 50 ล้านบาท นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 179 กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี’63 ในส่วนที่ดูแล เผยใช้จ่ายไปแล้วกว่า 2.2 แสนล้านบาท จากทั้งหมด 4.18... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 551 กรมบัญชีกลางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสู้โควิด-19 วางกรอบทำงาน “ลดคนปฏิบัติงาน -กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน – จัดสถานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่” พร้อมติดตั้ง Thermo Scan คัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสฯแพร่ระบาด กรมบัญชีกลาง (บก.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 378 กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด–19 เผยมีการกำหนดอัตราการเบิกครอบคลุมกาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมขานรับมาตรการ Social Distancing ไม่ให้คนป่วยไปรับยาฯ หวังลดความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 43 กรมบัญชีกลางขานรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 63 ผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวงเงินในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 70 กรมบัญชีกลางเผยข้อตกลงคุณธรรม ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึง 1 ใน 3 ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 128 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจงแม้ใช้งบปี’62 แต่การเบิกจ่ายช่วง 4 เดือนแรกก็พุ่งถึง 32%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 97 กรมบัญชีกลางยกระดับการตรวจสอบภายในภาครัฐขึ้นชั้นสากล พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบฯ พ่วงประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ’62 น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว