Wed. May 27th, 2020

กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 316 กรมบัญชีกลางแจง! รัฐบาลและหน่วยงานรัฐใช้เงินงบประมาณ 2563 ไปแล้วกว่า 2.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 ของวงเงิน3.2 ล้านล้านบาท ระบุ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 634 กรมบัญชีกลาง (บก.) แถลงผลการดำเนินงาน เผยได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติรวม 16 ข้อ หวังดันภารรัฐได้มีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 129 กรมบัญชีกลางสั่งเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ เพิ่มเติม แก้ปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลืมรหัสของตัวเอง ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 418 เผย! คณะกรรมการวินิจฉัยออกกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห้อของพัสดุหวังสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส ลดปัญหา “ซูเอี๋ย” ระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้รับเหมาบางราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,139 กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยา “พันบาท” 1.99 ล้านคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare “ดีเดย” โอนตรงเข้าบัญชีเงินฝาก 29 พ.ค.นี้ ส่วนการขอรับเงินสด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,131 กรมบัญชีกลาง (บก.) อนุมัติย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ ช่วย ปภ.และจังหวัด ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ กรณี COVID-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,556 บัญชีกลางขยายเวลาการจ้างงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19  ตามที่ ก.แรงงานขอมา ปรับใหม่เป็น คนละไม่เกิน 90 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,097 กรมบัญชีกลาง (บก.) ซ้อมความเข้าใจหลังวิกฤติโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หวังเอื้อเพื่อให้การดำเนินการเกิดความคล่องตัวและต่อเนื่อง ย้ำ! ทุกหน่วยงานต้องยึดหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 5,466 บัญชีกลาง (บก.) เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก! หวังดึงข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หวังให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องภายหลังวัยเกษียณฯ น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 9 โฆษกกรมบัญชีกลางเตือน! อย่าหลงเชื่อข่าว “เพิ่มเงินผู้รับบำนาญ-ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ” ย้ำ! กฎหมายแค่ปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. หากสงสัยเช็คเลย ที่ 02 270... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 10 กรมบัญชีกลาง (บก.) เปิดช่องต่ออายุรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทำได้ทันที ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างความต่อเนื่องในการรักษา ย้ำ! ต้องทำจดหมาย 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 11 กรมบัญชีกลาง (บก.) แก้ “3 เกณฑ์” รักษาผู้ป่วยไตและอัตราค่ารักษาพยาบาล เปิดทางผู้มีสิทธิฯและคนในครอบครัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 0 กรมบัญชีกลาง (บก.) จี้ส่วนราชการเร่งจัดสรรเงิน หลังรับอนุมัติจากสำนักงบฯภายใน 5 วัน พร้อมเร่งรัดใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 19 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หวังแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฯ รวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อ  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 43 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หวังใช้ต่อสู้ไวรัสโควิด– 19 นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ