กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 1,687 กรมบัญชีกลางเตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวัง อาจถูกแอบอ้างการใช้สิทธิ นางสาวทิวาพร ผาสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,503 กรมบัญชีกลางแจงแล้ว กรณีชายพิการโยกสามล้อจากสุโขทัย เพื่อยืนยันตัวตนขอสิทธิที่กรมบัญชีกลาง นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,016 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 67 เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถเบิกจ่ายงบได้ทันภายในปีงบประมาณ นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,540 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบ 67 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,326 ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ! กรมบัญชีกลางยืนยัน ไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ   นางสาวทิวาพร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,621 • ไฟเขียวส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า  • พร้อมพัฒนาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ • ขานรับนโยบายรัฐบาลดูแลข้าราชการ-ประชาชน บัญชีกลางวางกฎเข้ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,387 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,669 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,433 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ เบิกจ่ายตรงค่ายาและค่าบริการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,152 บัญชีกลาง ปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงฯ นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,436 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ลิงก์ปลอมระบาด อย่ากด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,319 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,272 มิจฉาชีพระบาดหนัก แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง” หลอกลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัว เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อ!! นางสาวทิวาพร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,314 กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง ​โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 955 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน... อ่านต่อ