Fri. Oct 23rd, 2020

กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 854 กรมสรรพากรเดินหน้า “ยกระดับบริการ” ผ่าน e-Stamp Duty รองรับการทำธุรกรรม 5 ตราสารอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ ประหยัดการเดินทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,001 กรมบัญชีกลางกำหนดสินค้าเพิ่มเติมในระบบ e-market เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ และเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง (บก) กล่าวว่า กรมฯได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของรายการสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการจัดซื้ดจัดจ้างระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 898 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน  นายภูมิศักดิ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 118 กรมบัญชีกลาง (บก.) ยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 114 จุกจนต้องรีบจ่าย! กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดีเดย์ กดเงินได้เลย 17... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 177 รัฐบาลถังแตกจริง! สถ.เลื่อนจ่ายเบี้ย “คนแก่-คนพิการ” เหตุเงินไม่พอจ่าย ด้าน อธิบดี สถ.ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 116 กรมบัญชีกลางพร้อมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 8 สาขาที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ด้าน “อธิบดีกรมบัญชีกลาง” ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 94 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง (บก.) กล่าวว่า ตามที่ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 93 คลังยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่า “เบิกจ่าย-เก็บรักษา-นำเงินส่งคลัง” หนุนกรมบัญชีกลาง (บก.) ยกเครื่องหลักเกณฑ์ e-Payment รองรับเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครบวงจร น.ส.ววิลาวรรณ พยาน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 623 กรมบัญชีกลาง เคาะใช้ระบบ New GFMIS Thai เป็นครั้งแรก เผยเป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ พร้อมนำร่อง 4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 406 บัญชีกลางยัน! เหตุทุจริตของส่วนราชการ เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ย้ำ! หากยึดระบบ GFMIS ยักยอกเงินหลวงทำได้ยาก แนะให้หน่วยงานรัฐที่ใช้ระบบดังกล่าว ยึดตามกฎระเบียบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 636 กรมบัญชีกลางจัดระบบเบิกจ่ายเงินจากคลัง “สู้โควิด-19” ใหม่ สั่งแยก “รหัสบัญชีย่อย” แก้ปมแผนงาน/โครงการเบิกจ่ายมีมากเกินไป เผย!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 340 โฆษกกรมบัญชีกลางเตือน! อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็น จนท.คลัง รับดำเนินการติดต่อสถานทูตฯ ยกเหตุอำนวยความสะดวกจัดทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าศไทย หวังเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 100,000 USD... อ่านต่อ