กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 1,390 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,673 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,436 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ เบิกจ่ายตรงค่ายาและค่าบริการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,155 บัญชีกลาง ปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงฯ นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,438 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ลิงก์ปลอมระบาด อย่ากด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,321 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,274 มิจฉาชีพระบาดหนัก แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง” หลอกลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัว เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อ!! นางสาวทิวาพร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,322 กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง ​โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 967 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,076 กรมบัญชีกลางผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เพิ่มความคล่องตัว กรณีหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการพิเศษ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,107 กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,115 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,321 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค. 2566  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,165 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ตั้งวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมี.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,426 กรมบัญชีกลางแจงเรื่องการเปลี่ยนระบบรับชำระเงินจากเครื่อง EDC เป็นแอปฯ ถุงเงินสำหรับร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ