กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 1,204 อธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ก่อนยกคณะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับรอง ผอ.สำนักงบประมาณ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,104 สกพอ.ผนึกกรมบัญชีกลาง วางระบบฐานข้อมูล EEC เชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอปท. นำร่อง 3จ.พื้นที่ภาคตะวันออก ด้าน “คณิต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 946 “ดีเดย” 3 ก.ย.นี้  กรมบัญชีกลาง (บก.) พร้อมจ่าย “ตกเบิก” เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,070 กรมบัญชีกลาง (บก.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อิงเงื่อนเวลาก่อนและหลัง 26 มี.ค.63 วางกรอบค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเหลือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 674 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางนัดหมายล่วงหน้า กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ในช่วงโควิด 19  นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,282 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจ้งด่วน! ถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 831 กรมบัญชีกลาง (บก.) ซ้อมความเข้าใจหน่วยงานของรัฐ กางแผนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี’65  นายประภาศ คงเอียด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 858 กรมบัญชีกลาง ย้ำ! ระบบ e-GP ที่ภาครัฐนำมาใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและยกระดับความโปรงใส เผย! ภาพรวมจัดซื้อจัดจ้าง Q2/64... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 725 หน่วยงานรัฐได้เฮ! กรมบัญชีกลาง (บก.) ผ่อนปรนทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังยอมให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เผย!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 797 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมยกตัวอย่างละเอียดยิบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 698 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19   นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 931 กรมบัญชีกลาง (บก.) ออกแถลงการณ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ร่วมกับ สปสช.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 928 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ย้ำ! ข้าราชการและครอบครัว มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด-19 ปมเข้ารักษาใน รพ. สนาม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,216 กรมบัญชีกลาง สั่งล้อมคอก! หลังพบ ครอบครัวข้าราชการ 24 ราย ใช้สิทธิเบิกจ่ายผิดปกติ... อ่านต่อ