กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 668 โฆษกกรมบัญชีกลางโต้ข่าวบิดเบือนว่อนโลกโซเชียล ยืนยัน! รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อ ไม่มั่นใจ สามารถเช็คทุกช่องทางของกรมบัญชีกลาง น.ส.วิลาวรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 434 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี’63 ให้เร็วขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 463 กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 520 กรมบัญชีกลาง (บก.) วอนผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ย้ำ! เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 130 กรมบัญชีกลาง (บก.) ประกาศปรับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ยึด 5 แบงก์ใหญ่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมขยับลงจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,150 บัญชีกลางชี้วิกฤตไวรัสโควิดฯ ไม่สะเทือนการใช้จ่ายงบประมาณปี’63 เผยรัฐบาล-ส่วนราชการ ใช้เงินไปแล้วเฉียด 2.26 ล้านบาท หรือกว่า 70%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 821 โรงพยาบาลเกือบ 500 แห่ง ขานรับแผนจัดส่งยาให้แก่ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง หวังเลี่ยงความเสี่ยงเดินทาง เผยผู้ป่วยได้รับยาส่งถึงบ้านเฉียด 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 296 กรมบัญชีกลาง (บก.) เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง!  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 269 กรมบัญชีกลาง (บก.) ออกโรงแจงข่าวปลอมว่อนโลกโซเชียลฯ ย้ำ! รัฐไม่มีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี ชี้! มีสิทธิควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทุกครั้ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 344 กรมบัญชีกลางแจง! รัฐบาลและหน่วยงานรัฐใช้เงินงบประมาณ 2563 ไปแล้วกว่า 2.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 ของวงเงิน3.2 ล้านล้านบาท ระบุ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 868 กรมบัญชีกลาง (บก.) แถลงผลการดำเนินงาน เผยได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติรวม 16 ข้อ หวังดันภารรัฐได้มีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 256 กรมบัญชีกลางสั่งเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ เพิ่มเติม แก้ปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลืมรหัสของตัวเอง ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 431 เผย! คณะกรรมการวินิจฉัยออกกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห้อของพัสดุหวังสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส ลดปัญหา “ซูเอี๋ย” ระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้รับเหมาบางราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,197 กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยา “พันบาท” 1.99 ล้านคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare “ดีเดย” โอนตรงเข้าบัญชีเงินฝาก 29 พ.ค.นี้ ส่วนการขอรับเงินสด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,162 กรมบัญชีกลาง (บก.) อนุมัติย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ ช่วย ปภ.และจังหวัด ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ กรณี COVID-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว