กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 1,293 กรมบัญชีกลาง (บก.) แจ้งด่วน! ถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 836 กรมบัญชีกลาง (บก.) ซ้อมความเข้าใจหน่วยงานของรัฐ กางแผนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี’65  นายประภาศ คงเอียด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 885 กรมบัญชีกลาง ย้ำ! ระบบ e-GP ที่ภาครัฐนำมาใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและยกระดับความโปรงใส เผย! ภาพรวมจัดซื้อจัดจ้าง Q2/64... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 727 หน่วยงานรัฐได้เฮ! กรมบัญชีกลาง (บก.) ผ่อนปรนทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังยอมให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เผย!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 797 กรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมยกตัวอย่างละเอียดยิบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 702 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19   นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 932 กรมบัญชีกลาง (บก.) ออกแถลงการณ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ร่วมกับ สปสช.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 928 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ย้ำ! ข้าราชการและครอบครัว มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด-19 ปมเข้ารักษาใน รพ. สนาม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,219 กรมบัญชีกลาง สั่งล้อมคอก! หลังพบ ครอบครัวข้าราชการ 24 ราย ใช้สิทธิเบิกจ่ายผิดปกติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 796 กรมบัญชีกลาง ห่วง ขรก. ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และครอบครัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 687 รัฐนิ่งไม่ได้! ล่าสุด กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หนุนมาตรการใช้จ่ายภาครัฐ หวังเร่งฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 633 กรมบัญชีกลางจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชมภาพบรรยากาศภายในงานฯ) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานใน พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 499 กรมบัญชีกลางออกแนวทาง เรื่อง “หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังประกาศหลักเกณฑ์ฯว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 807 กรมบัญชีกลางประกาศ 195 รายชื่อ “ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง” มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2564... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 924 บทเรียนความผิดพลาด ที่ อบต.เจริญสุข จ.บุรีรัมย์ ต้องรับผิดชอบ! หลังจ่ายซ้ำซ้อน “เบี้ยยังชีพคนชรา”... อ่านต่อ