กรมบัญชีกลาง

ดูแล้ว: 482 กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 575 กรมบัญชีกลาง (บก.) วอนผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ย้ำ! เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 164 กรมบัญชีกลาง (บก.) ประกาศปรับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ยึด 5 แบงก์ใหญ่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมขยับลงจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,178 บัญชีกลางชี้วิกฤตไวรัสโควิดฯ ไม่สะเทือนการใช้จ่ายงบประมาณปี’63 เผยรัฐบาล-ส่วนราชการ ใช้เงินไปแล้วเฉียด 2.26 ล้านบาท หรือกว่า 70%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 905 โรงพยาบาลเกือบ 500 แห่ง ขานรับแผนจัดส่งยาให้แก่ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง หวังเลี่ยงความเสี่ยงเดินทาง เผยผู้ป่วยได้รับยาส่งถึงบ้านเฉียด 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 323 กรมบัญชีกลาง (บก.) เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง!  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 382 กรมบัญชีกลาง (บก.) ออกโรงแจงข่าวปลอมว่อนโลกโซเชียลฯ ย้ำ! รัฐไม่มีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี ชี้! มีสิทธิควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทุกครั้ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 351 กรมบัญชีกลางแจง! รัฐบาลและหน่วยงานรัฐใช้เงินงบประมาณ 2563 ไปแล้วกว่า 2.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 ของวงเงิน3.2 ล้านล้านบาท ระบุ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 กรมบัญชีกลาง (บก.) แถลงผลการดำเนินงาน เผยได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติรวม 16 ข้อ หวังดันภารรัฐได้มีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 375 กรมบัญชีกลางสั่งเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ เพิ่มเติม แก้ปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลืมรหัสของตัวเอง ย้ำ!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 562 เผย! คณะกรรมการวินิจฉัยออกกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห้อของพัสดุหวังสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส ลดปัญหา “ซูเอี๋ย” ระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้รับเหมาบางราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,211 กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยา “พันบาท” 1.99 ล้านคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare “ดีเดย” โอนตรงเข้าบัญชีเงินฝาก 29 พ.ค.นี้ ส่วนการขอรับเงินสด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,172 กรมบัญชีกลาง (บก.) อนุมัติย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ ช่วย ปภ.และจังหวัด ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ กรณี COVID-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,595 บัญชีกลางขยายเวลาการจ้างงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19  ตามที่ ก.แรงงานขอมา ปรับใหม่เป็น คนละไม่เกิน 90 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,479 กรมบัญชีกลาง (บก.) ซ้อมความเข้าใจหลังวิกฤติโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หวังเอื้อเพื่อให้การดำเนินการเกิดความคล่องตัวและต่อเนื่อง ย้ำ! ทุกหน่วยงานต้องยึดหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว