สรุปสถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 1,388 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,341 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,360 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง และมีลมแรง ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  คาดการณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,395 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง และมีลมแรง ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  คาดการณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,371 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังแรงยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีแนวโน้มจะเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  คาดการณ์ :... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,368 สภาพอากาศ  : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่ง 1. ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,367 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์ :... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,367 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง  คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,298 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง  คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,385 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง  คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,439 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง  คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,221 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,424 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง  คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,356 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,189 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ