สรุปสถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 1,351 สภาพอากาศวันนี้ :ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,354 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย ในวันที่ 14 พ.ย. 66 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23°C... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,180 สภาพอากาศวันนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,319 สภาพอากาศวันนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง คาดการณ์:... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,164 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,253 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์:ในช่วงวันที่ 11 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,126 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า คาดการณ์:ในช่วงวันที่ 10 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,229 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,225 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,185 สภาพอากาศวันนี้ :บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมตะวันออก พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,146 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,125 สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง  แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,117 สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,175 สภาพอากาศวันนี้ : ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ