สรุปสถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 953 ประเทศไทยมีฝน ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑลมีฝนเล็กน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 919 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 969 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 931 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 18 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 923 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 983 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เชียงราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,051 วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.กาญจนบุรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,027 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 944 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,054 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 941 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 936 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 979 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 952 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.เลย (91... อ่านต่อ