สรุปสถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 870 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 972 ประเทศไทยตอนบนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 978 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 978 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเกิดฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้เกิดฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 987 ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 969 ภาคเหนือฝนตกหนักในบางแห่ง ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้ตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 884 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้วันที่ 18... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 978 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่ 17-18... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 984 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 879 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 994 กอนช.เตรียมพร้อมรับมืออากาศแปรปรวนมั่นใจสถานการณ์น้ำไม่ซ้ำรอยปี 54 กอนช. มั่นใจการคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงน้ำหลาก ยังต่ำกว่าค่าปกติ และแหล่งน้ำยังสามารถเก็บน้ำได้อีกจำนวนมาก ตลอดจนการเตรียมพร้อม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 921 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น มีฝนฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ส่วนภาคใต้ฝนลดลง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,001 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือและส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า  ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 860 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ... อ่านต่อ