สรุปสถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 1,356 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,189 สภาพอากาศวันนี้ : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น คาดการณ์ : ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,391 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน และมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็น และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,193 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน และมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัด ปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,389 สภาพอากาศวันนี้ : บริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง มีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,132 สภาพอากาศวันนี้ : บริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง มีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,374 สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น ในตอนเช้า ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,361 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,374 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ในวันนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,529 สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งโดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า คาดการณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,757 สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์ :... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,111 สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์ :... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,162 สภาพอากาศวันนี้ :ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง  คาดการณ์ : วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,686 สภาพอากาศวันนี้ :ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,419 สภาพอากาศวันนี้ : ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนบางแห่ง... อ่านต่อ