EEC

ดูแล้ว: 1,211 รัฐบาลรับฟังข้อเสนอป้องกันผลกระทบจาการพัฒนาอีอีซี ของกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา เน้นย้ำขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจควบคู่การดูแลสังคม ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ 15 ส.ค.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,580 ตลกร้ายการเมืองไทย ล่าสุดที่ประชุมรัฐสภา มีมติให้คณะกรรมาธิการนำกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.กลับไปพิจารณาใหม่ หลังจากเห็นว่าสูตรการหาร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,396 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,253 เร่งเครื่องสร้างโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดิจิทัล การแพทย์ชั้นสูง ท่องเที่ยวสุขภาพ แปรรูปอาหาร ยานยนต์ EV... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,194 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี EEC ขยายความร่วมมือผู้นำภาคเอกชนต่างประเทศ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,328 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิ.ย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,322 อีอีซี เปิดความสำเร็จ 4 ปี ผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครบ ดึงทุนต่างชาติเสริมแกร่งเศรษฐกิจ ต่อยอดใช้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,816 ความสำเร็จของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “โครงการอีอีซี” ใน 3 พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่... อ่านต่อ