EEC

ดูแล้ว: 2,225 เปิดวิสัยทัศน์เลขา อีอีซี “จุฬา สุขมานพ” เดินหน้า อีอีซี ความหวังของคนไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,130 “ทิพานัน”โชว์ผลงานเด่น “พล.อ.ประยุทธ์”ปั้น EEC ปังไม่หยุด! 2 เดือนแรกของปี 66 ต่างชาติหอบเงินลงทุนแล้วกว่า2,078 ล้านบาท  ติง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,003 โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ถือได้ว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชูเป็นจุดขายทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ โดยโครงการที่ต่อยอดจากยุคการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดมาสู่ยุคอีอีซี โดยเพิ่มสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 938 กนอ.ลุยส่วนขยาย “นิคมฯ ปิ่นทอง” กว่า 1 พันไร่ หวังดึงลงทุนเพิ่มในพื้นที่ EEC... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,294 “ธนกร” เผย นายกฯ มอบหมายลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความคืบหน้า EEC หวังเร่งพัฒนาคน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,285 นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,185 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,346 อีอีซี สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,130 ก.สาธารณสุข บูรณาการร่วม อีอีซี ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 สู่โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,375 “ทิพานัน” โชว์ผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์” ปั้นโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC  วางเป้าหมาย 1 ใน 10... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,932 การดำเนินการของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีในเรื่องของการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ได้เอกชนผู้ประมูลก่อสร้างโครงการ และการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท และได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า  (2566-70) ให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท (2566-70) โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ  4 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,065 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,494 รัฐบาลเดินหน้าโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ กรอบวงเงินลงทุน 1.35 ล้านล้านบาท ตั้งเป้า... อ่านต่อ