EEC

ดูแล้ว: 1,329 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิ.ย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,324 อีอีซี เปิดความสำเร็จ 4 ปี ผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครบ ดึงทุนต่างชาติเสริมแกร่งเศรษฐกิจ ต่อยอดใช้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,827 ความสำเร็จของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “โครงการอีอีซี” ใน 3 พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,287 ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับ การประมูลท่อส่งน้ำ โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 939 วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EECปี 2565 ฟื้นตัวทั้งอุปสงค์-อุปทานโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 51.9%... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 930 3ปี ‘อีอีซี’ พลิกเศรษฐกิจไทย ดันลงทุน – จ้างงาน – เพิ่มคุณภาพชีวิต  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,817 อีอีซี ร่วมกับ สศช. ชู ผลสำเร็จ แผนบูรณาการ ต้นแบบยกระดับการทำงานร่วม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,674 กลุ่มร่วมค้า GPC ลงนามสัญญาร่วมทุนฯ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 โครงสร้างพื้นฐานหลักอีอีซี คาดท่าเทียบเรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,618 สกพอ. จับมือ ธนาคารไอซีบีซี ลงนาม MOU เร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,693 สกพอ.ส่งหนังสือเชิญนักลงทุน 60 ราย ร่วม Market Sounding กิจกรรมพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมการบิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,716 สกพอ. เปิดเวทีชูความสำเร็จต้นแบบแผนงานบูรณาการอีอีซี สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดแผนงานฯ ปีงบประมาณ 2566 สร้างความร่วมมือ... อ่านต่อ