CKPower

ดูแล้ว: 997 กำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ แม้ราคาก๊าซยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,567 CKPower ปลื้ม หุ้นกู้ 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,580 ไซยะบุรีพาวเวอร์  แจงพายุ เจิมปากา ส่งผลต่อน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ยันเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่าน ปล่อยน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้า หลังจาก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,571 CKPower ขายหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท ขยายกิจการโครงการ Renewable ขณะเดียวกันเตรียมเข้าถือหุ้นบริษัทร่วมเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,566 CKPower ประกาศ 3 มาตรการป้องกันโควิด ทั้งสุขอนามัยและชีวอนามัย ครอบคลุมกิจการโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทย จากสถานการณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 793 นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 67 CKPower เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด พร้อมจ่ายปันผล 12 พฤษภาคมนี้ คุมเข้มทุกโรงไฟฟ้า และสำนักงาน... อ่านต่อ