นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

ดูแล้ว: 2,074 เล่นเอาสื่อตื่นตระหนกกันยกใหญ่ เมื่อ 2 พรรคการเมือง คือ พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดยสมคิด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,235 ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุด 0.20% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,328 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,116 ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM / CDM ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถถอนเงินได้อย่างสะดวกสบาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,175 ธ.ก.ส. จัดโครงการชดเชยรายได้ดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรไร่อ้อย ปี 2565 – 2567 หนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 950 ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายหนุนการเกษตรระดับหมู่บ้านแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,139 ธ.ก.ส. จัดประกวดชุมชนอุดมสุขยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,434 นายกรัฐมนตรี Kick off โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 ผ่านระบบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,285 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “วันที่ 19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,321 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,328 ธ.ก.ส. ผนึกกำลังสถาบันการเงินของรัฐ สัญจรไปแก้ไขปัญหาหนี้พี่น้องอีสานในงาน “มหกรรมร่วมใจ แก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,273 ธ.ก.ส. จัดทัพมาตรการดูแลหนี้สินเกษตรกรในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57 มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของภาคเกษตรกรรม ให้เป็นแรงหนุนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ