นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

ดูแล้ว: 1,180 ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืนพลัส ปีบัญชี 2565 คืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,132 ‘ฟิทช์ เรทติ้งส์’ คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ธ.ก.ส. ที่สูงสุด ‘AAA (tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable และระยะสั้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,147 ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เติมมาตรการลดภาระหนี้เดิม ทั้งมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการชำระดีมีคืน ส่วนลูกหนี้ที่มีภาระหนักดูแลผ่านมาตรการจ่ายน้อย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,169 ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.20% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า โดยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรต่อไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,024 ธ.ก.ส. มอบนโยบายสาขาในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู จัดถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน สำรวจข้อมูลความเสียหาย พร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 6... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,118 ธ.ก.ส. ผนึกกำลังกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การเสริมความรู้สร้างอาชีพและการเพิ่มศักยภาพทางการเงินผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรผู้ใช้บริการ นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,081 ธ.ก.ส. ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ (GECC) ประจำปี 2565 ในระดับก้าวหน้า จำนวน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,108 ธ.ก.ส. เสริมแกร่ง Smart Farmer และผู้ประกอบการหัวขบวน เน้นเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,117 ธ.ก.ส.จัดทัพสาขา เข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่แบบครบวงจร ทั้งการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแบ่งเบาภาระหนี้ ผ่านโครงการชำระดีมีคืน การปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,159 ธ.ก.ส. เปิดตัวแอปพลิเคชัน Tree Bank  หนุนการเพิ่มศักยภาพสมาชิกชุมชนในโครงการธนาคารต้นไม้ กว่า 6,800 ชุมชนทั่วประเทศ ให้สามารถบันทึกชนิดของต้นไม้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,109 ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลาน เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,157 ธ.ก.ส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร เพื่อลดภาระในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น พร้อมออกมาตรการดูแลภาระหนี้สินผ่านคลินิกหมอหนี้ การเติมสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและการลงทุน... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว