นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

ดูแล้ว: 1,262 ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเงินทุนเกษตรกรผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ทั้งโครงการรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 957 ธ.ก.ส. จับมือ บ.ไมโครซอฟท์ นำเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจธนาคาร นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,070 ธ.ก.ส. โอนเงินค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 จำนวนกว่า 1.5 พันล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 948 ธ.ก.ส. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 989 ธ.ก.ส. ร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,169 ธ.ก.ส. เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขา เพื่อเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดโครงการชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 951 ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 กำหนดราคาเป้าหมายจากการขายผลปาล์มทะลาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 892 ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,095 ธ.ก.ส. หนุนคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังกาย พลังใจ พลังความคิดสร้างสรรค์ และความรักต่อถิ่นฐานบ้านเกิด มาร่วมพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 859 ชมงานชุมชนบ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร     เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 808 เปิดตัวระบบบริหารสิทธิประโยชน์อสม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี แถลงข่าวเปิดตัวระบบบริหารสิทธิประโยชน์บนแอปพลิเคชั่น SMART... อ่านต่อ