ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์

ดูแล้ว: 1,710 เออาร์วี จับมือ เมอร์เมด มาริไทม์ จัดตั้ง  ซีเควสต์ ยกระดับบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลด้วยหุ่นยนต์และเอไอ... อ่านต่อ