Sun. Jul 12th, 2020

SME

ดูแล้ว: 1,145 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน พ.ค. 63 เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,188 สสว.ผนึก กองทัพอากาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน ประเดิมความร่วมมือผลิตชิ้นสิ้น โดรน ตามนโยบายการส่งเสริมเอสเอ็มอี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,680 สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสริมความแข็งแกร่ง เอสเอ็มอี ผ่าน 4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,914 ธพว.ขนมาตรการด้านการเงิน ทุกรูปแบบ เยียวยา ช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับ SMEs... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,173 กอป.เร่งมาตรการเยียวยา เอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยแล้ง ชูนโยบายพักชำระหนี้ ชะลอหนี้เสีย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 574 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการของทางภาครัฐกับโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักชำระหนี้ หรือแม้กระทั่งโครงการสินเชื่อจากภาครัฐ (soft loan)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 5,018 “สันติ” หนุนเพิ่มวงเงินเพิ่มให้ บสย. ค้ำหนี้เงินกู้ให้ภาคธุรกิจกลุ่ม “รีสตาร์ท” จากแผนเดิมวงเงิน PGS 9 ที่ 2 แสนล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,264 สสว. เดินหน้า ยกระดับมาตรฐานการทำภาษีของ SME 3,000 ราย ต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินกู้กว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,038 กรุงศรี “โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้กับลูกค้าธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,590 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ธนาคารกรุงเทพได้เร่งดำเนินการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบ SME... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,603 ย้อนกลับไป 1 เมษายน 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6... อ่านต่อ