อีอีซี

ดูแล้ว: 1,286 นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 75 อีอีซี ยกระดับการทำงานร่วมทุกภาคส่วน จัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการ ปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,187 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เปิดเผยว่า ขณะนี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,346 อีอีซี สร้างการรับรู้คนในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนอีอีซีต่อเนื่อง นายคณิศ แสงสุพรรณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,131 ก.สาธารณสุข บูรณาการร่วม อีอีซี ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 สู่โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,380 “ทิพานัน” โชว์ผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์” ปั้นโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC  วางเป้าหมาย 1 ใน 10... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,939 การดำเนินการของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีในเรื่องของการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ได้เอกชนผู้ประมูลก่อสร้างโครงการ และการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท และได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า  (2566-70) ให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท (2566-70) โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ  4 –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,495 รัฐบาลเดินหน้าโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ กรอบวงเงินลงทุน 1.35 ล้านล้านบาท ตั้งเป้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,247 “ทิพานัน” โชว์เม็ดเงินลงทุนพื้นที่ EEC  11 เดือน จำนวน 48,316 ล้านบาท 43% ของเงินลงทุนทั้งหมด  ตอกย้ำผลสำเร็จนโยบาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,346 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 953 อีอีซี ร่วมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นางธัญรัตน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,129 บีไอไอเตรียมจัดทัพชักจูงการลงทุนญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานอีอีซี และ กนอ. โดยจะเดินสายพบปะองค์กรพันธมิตรและสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมจัดสัมมนาใหญ่... อ่านต่อ