สถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 1,001 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,242 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 936 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.นราธิวาส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,241 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง  ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,054 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง  ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,258 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้  ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ  จ.สงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,153 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,025 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ในตอนเช้า ภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,259 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,039 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อ่าวไทยตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,150 ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,034 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นหนาวในตอนเช้า ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,215 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า  ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,292 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง ในขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี... อ่านต่อ