สถานการณ์น้ำ

ดูแล้ว: 1,215 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,215 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,121 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 995 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง  ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,296 ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ลำพูน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,108 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้น ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 970 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,226 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 916 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักบริเวณ จ.นราธิวาส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,221 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง  ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,027 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง  ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,230 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้  ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ  จ.สงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,124 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักบริเวณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,005 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ในตอนเช้า ภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ปริมาณฝนตกใน... อ่านต่อ