มติ ครม.

ดูแล้ว: 1,312 ครม.เห็นชอบมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง” พำนักระยะยาว (long-term stay) ในไทย ตั้งเป้าหมาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 3,054 ครม.โยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง 7 ตำแหน่ง ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ กุลยา อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,152 ครม.เห็นชอบกำหนด “วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสากล” มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครไทยสู่สากล น.ส.รัชดา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,262 ครม.ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางสาธารณสุขด่านหน้า และอาสาสมัคร แทน ออก พรก.นิรโทษเหมาเข่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,153 ครม. อนุมัติงบกลางให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12,669 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,241 ครม.เห็นชอบให้ กฟภ.กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนใน 7 แผนงาน กรอบวงเงินรวม 13,395 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,310 ครม. อนุมัติช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ ศธ. และ อว. ประจำภาคเรียน ที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,242 ครม.อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 2,411 อัตรา เมื่อวันที่ 20... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,275 ครม.อนุมัติเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง 6 จังหวัด หลัง ศบค.สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,234 ครม.ยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 ก.ค.64 หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,363 ครม.อนุมัติลงนามหนังสือแลกเปลี่ยน รับมอบวัคซีน AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 1.05 ล้านโดส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 ครม.อนุมัติงบประมาณเฉียด 3 พันล้าน ตามแผนของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 8... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,199 ครม. ไฟเขียวกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว