มติ ครม.

ดูแล้ว: 1,234 เลื่อนบังคับใช้มาตรา 22-25 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหาย มีผล 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,248 ครม.อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย วันที่ 14 ก.พ.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,279 ครม. เห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,263 ตามที่ได้มีข้อวิจารณ์กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังใช้งบประมาณ 2.6 พันล้านบาท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,244 ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อุดช่องว่างกรณีสถานศึกษาบังคับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ย้ายสถานศึกษาโดยไม่เต็มใจ วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,233 ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับใหม่ ยกเลิกฉบับเดิมปี  2544 วันที่ 8 พ.ย.65 น.ส.ไตรศุลี ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 ครม.ถอนกฎกระทรวงให้ต่างชาติ ถือครองที่ดิน 1 ไร่ รับฟังความคิดเห็น ทบทวนประโยชน์-ผลเสีย วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,230 ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล จะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,230 รัฐบาลกำหนดแนวทางควบคุมการนำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ตัดตอนกระบวนการผลิตยาเสพติด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,634 1 พ.ย.65 รัฐสภาเปิดอีกครั้ง โดยจะเป็นการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,619 ขอแสดความเสียใจอย่างที่สุด กรณีประชาชนและนักท่องเสียชีวิตจากงานวัน Halloween อิแทวอน ล่าสุดมีเสียชีวิตแล้ว มากกว่า 150... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,226 ครม.ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “วิสาหกิจชุมชน” อีก 3 ปี จนถึง 31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,237 ครม.ไฟเขียว ขายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….   หวังดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย เปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่หลากหลายขึ้น วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,244 ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร... อ่านต่อ