มติ ครม.

ดูแล้ว: 1,238 ครม.อนุมัติงบประมาณเฉียด 3 พันล้าน ตามแผนของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 8... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,148 ครม. ไฟเขียวกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,228 ครม.อนุมัติ 426 ล้านบาท  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม นายกฯย้ำต้องจัดซื้อด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,234 ครม. ไฟเขียววงเงิน 10,569 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพิ่มค่าบริการรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,248 ครม.ไฟเขียวออกกฎหมายรับรองขึ้นทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถูกกฎหมาย เมื่อวันที่ 25... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,479 นายกฯประยุทธ์ ผลักดันการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน มาฉีดวัคซีน ยันไม่มีผลข้างเคียง เมื่อวันที่ 11... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,253 ครม. ขยายมาตรการภาษี สนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษอีก 1 ปี   สิ้นสุด 31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,263 ครม. รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน 2563 และรายงานการเงินรวมภาครัฐ 2563 เมื่อวันที่ 27... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,298 มติ ครม.เห็นชอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ ส่งออกข้าวไทย ไปยุโรปและสหราชอาณาจักร โดย ใช้โควตาภาษีพิเศษ เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,578 ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษีสถาบันการเงินประชาชน พร้อมลดค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 เม.ย. น.ส.ไตรศุลี ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,264 ครม.เพิ่มเติมกำหนดค่าใช้จ่ายดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคโควิด 19 พร้อมเพิ่มค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. น.ส.ไตรศุลี ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,161 รัฐบาลจัดระเบียบร้านขายก๊าซหุงต้ม ห้ามตั้งร้านในอาคารชุด-ตึกแถว ควบคุมปริมาณก๊าซที่จัดเก็บ ต้องมีระบบระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 เม.ย.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 752 นายกฯ เอาจริง ครม.เห็นชอบมาตรการเอาผิดข้าราชการ กรณีล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.... อ่านต่อ