มติ ครม.

ดูแล้ว: 303 ครม.เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ส่งเสริมและกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหารายได้ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 23... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 966 ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เช่า เช่าซื้อ โอน ที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม เปิดโอกาสนำที่ดินกรมชลประทานเปิดให้ชาวบ้านเช่า-เช่าซื้อทำเกษตร เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 682 ปลดล็อกลูกจ้างรายวัน จ้างเหมา อาสาสมัครของรัฐและรัฐวิสาหกิจร่วม “เราชนะ” ได้“ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน/ “เป๋าตัง”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 858 มนุษย์เงินเดือนเฮ  ครม. เห็นชอบโครงการ “ม33 เรารักกัน” เปิดลงทะเบียนรับ 4,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 965 ครม.อนุมัติขยายมาตรการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 3ปี จูงใจผู้ประกอบการลงทุนในพื้นที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 861 ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 วงเงิน 8.8 พันลบ. พร้อมอนุมัติเพิ่ม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 958 ครม.อนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,002 ครม.อนุมัติงบกลางปี 64 วงเงิน 279 ลบ. จ่ายค่าชดเชยเกษตรที่ทำลายสุกร ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 954 ครม.รับทราบ สธ.ขออนุมัติงบกลาง 2,741 ล้าน จ่ายค่าจัดซื้อวัคซีน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-บริหารจัดการวัคซีน เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ก.พ.... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 964 ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรผสมสระ และ วรรณยุกต์ ได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 958 ครม.ไฟเขียวปรับปรุงเกณฑ์จ่ายโบนัสพนักงานกองสลากใหม่   หลังผลการดำเนินงานมีกำไรเข้าเป้า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่เนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 506 ครม.อนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 498 รัฐบาลดูแล SME ขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อีก 1 ปี พร้อมปรับเกณฑ์ใหม่... อ่านต่อ