มติ ครม.

ดูแล้ว: 1,240 ครม.เคาะ! รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เพิ่มทางเลือกประชาชนซื้อสลากถูกกฎหมาย ถูกรางวัลการันตีรับเงินแน่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,441 ครม.อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข9 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,245 เลื่อนบังคับใช้มาตรา 22-25 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหาย มีผล 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 ครม.อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย วันที่ 14 ก.พ.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,290 ครม. เห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,270 ตามที่ได้มีข้อวิจารณ์กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังใช้งบประมาณ 2.6 พันล้านบาท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อุดช่องว่างกรณีสถานศึกษาบังคับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ย้ายสถานศึกษาโดยไม่เต็มใจ วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,242 ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับใหม่ ยกเลิกฉบับเดิมปี  2544 วันที่ 8 พ.ย.65 น.ส.ไตรศุลี ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,270 ครม.ถอนกฎกระทรวงให้ต่างชาติ ถือครองที่ดิน 1 ไร่ รับฟังความคิดเห็น ทบทวนประโยชน์-ผลเสีย วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,238 ก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ของพรรคก้าวไกล จะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,241 รัฐบาลกำหนดแนวทางควบคุมการนำเข้าสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ตัดตอนกระบวนการผลิตยาเสพติด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,647 1 พ.ย.65 รัฐสภาเปิดอีกครั้ง โดยจะเป็นการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการรับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,631 ขอแสดความเสียใจอย่างที่สุด กรณีประชาชนและนักท่องเสียชีวิตจากงานวัน Halloween อิแทวอน ล่าสุดมีเสียชีวิตแล้ว มากกว่า 150... อ่านต่อ