มติ ครม.

ดูแล้ว: 1,277 ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. “เพิ่มโรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติ” เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับราชการพลเรือน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,268 ครม.ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย – ลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,269 อนุมัติ 912 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน  2565  และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,199 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรกในรอบ 2 ปี ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง ..การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการในปี 2565 ยังมีจำกัด  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,256 ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้  เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,251 ครม.อนุมัติ 3,995 ล้านบาท จัดหายาโควิด-19  เพื่อหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ในระยะเวลา 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65 นางสาววารี แว่นแก้ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,262 ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท / ห้องพักให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อีก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,273 ครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน 2,241 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,283 ครม. อนุมัติวงเงิน  3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,284 ครม.อนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ชาวไร่อ้อย ปี 65-67 ปล่อยกู้ปลูกอ้อยและบริหารจัดการไร่อ้อย 6,000 ลบ. รัฐช่วยดอกเบี้ย... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว