นายจำเริญ โพธิยอด

ดูแล้ว: 7,311 บ้านจันทร์ส่องหล้า กลับมาคึกคักอีกครั้ง นับตั้งแต่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,282 กรมธนารักษ์ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น นายจำเริญ โพธิยอด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,292 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ และกองทัพบก เดินหน้านำที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบก สนับสนุนนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 955 “จำเริญ” สั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตัดไม้พยูงแล้ว เกิดขึ้นสูญหาย เนื่องจากเป็นไม้หายาก และมีราคาแพง นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,029 กรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญ 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,073 กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายจำเริญ โพธิยอด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,018 กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,105 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories” เมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,772 ช็อตเด็ดการเมืองหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการ หลังการยุบสภา 1 วัน  เรื่องที่ 1,900 เสี่ยหนู... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,112 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,648 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงยุทธศาสตร์สำคัญ 9 ด้าน เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,470 กรมธนารักษ์ ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ร่วมกับบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1029 และ สข.1030... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว