นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ดูแล้ว: 2,112 กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสำหรับค่าตอบแทน ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19 ในปีภาษี 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,006 ครม. ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ออกไปอีก 5 ปี และเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ กสศ.ให้เหมือนกันกับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,361 บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปรากฎตัวครั้งแรก หลังห่างหายไปกว่า 2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,318 กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง ​โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,043 บัญชีกลางวางแผนใช้งบปี66 ไปพลางก่อน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,073 กรมบัญชีกลางผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เพิ่มความคล่องตัว กรณีหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการพิเศษ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 859 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายากลุ่มโรครูมาติก นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,081 กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,771 ช็อตเด็ดการเมืองหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการ หลังการยุบสภา 1 วัน  เรื่องที่ 1,900 เสี่ยหนู... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,321 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมี.ค. 2566  ... อ่านต่อ