ธ.ก.ส.

ดูแล้ว: 1,511 ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยตามมติครม. วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,314 ธ.ก.ส. ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยในจังหวัดสระบุรี ธ.ก.ส. ติดตามความคืบหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้  ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,026 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำคณะเกษตรกรหัวขบวน เยี่ยมชมการทำนาแบบขั้นบันไดที่ Hamanoura... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,520 วันปิยมหาราช หรือเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี จุฬาราชมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,576 ธ.ก.ส. เดินหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้  ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,222 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การต้อนรับ The Honourable Dato... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,000 ธ.ก.ส. มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาวแก่เกษตรกร นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,346 ธ.ก.ส. เดินหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ ธ.ก.ส. เดินหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้  ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,854 เพิ่งกลับจากการเดินทางเยือน 4 ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,326 ธ.ก.ส. เปิดให้บริการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้ CDM เพื่อยกระดับความปลอดภัยและปิดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยผู้ฝากเงินสามารถยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัส OTP จากโทรศัพท์มือถือ กรณีใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตยืนยันตัวตนด้วยรหัสส่วนตัว วงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน... อ่านต่อ