ธ.ก.ส.

ดูแล้ว: 1,879 ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนภารกิจแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการ “หนี้นอกบอกธ.ก.ส.” โดยเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าและคนในครอบครัวที่มีหนี้นอกระบบและต้องการก้าวพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืนแจ้งความประสงค์ผ่านธ.ก.ส. ทุกสาขาหรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.baac.or.th หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,268 นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,516 ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการพยุงราคาข้าวปีการผลิต 2566/67 ตามมติครม. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินรวมกว่า 34,000 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,029 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมผู้บริหารจากฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,333 ธ.ก.ส. เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,332 รางวัล Grand Prize 60 ล้านงวดแรกของสลากธ.ก.ส. ชุดถุงทองผู้โชคดีเป็นเจ้าของสลากหมายเลข GA9176162... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,324 ธ.ก.ส. มุ่งสู่แกนกลางการเกษตรเปิดตัวรายการหอมแผ่นดินปฐมบทครั้งใหม่ที่จะมาเติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน 12 คน 12 เรื่องราวพร้อมเปิดตัวเพลงประกอบรายการ “หอม”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,240 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี... อ่านต่อ