Fri. Oct 23rd, 2020

ธ.ก.ส.

ดูแล้ว: 136 ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 อุ้มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วไทยโดยประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 112 ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันฯให้เกษตรกฯปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,115 ธ.ก.ส. คว้าคะแนน 96.74 (ระดับ AA) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,362 ธ.ก.ส.พร้อมผลักดันให้เกษตรกรไทยเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด แม้ความเป็นจริง จะเป็นเรืองยากแต่ก็ต้องพยามทำให้สำเร็จ เพราะมีความรวดเร็ว และลดต้นทุน การพัฒนาสังคมเกษตรให้ก้าวสู้สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,036 “อภิรมย์ สุขประเสริฐ” ส่งมอบงานในภารกิจ “ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” หลังสิ้นสุดหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 96 ธ.ก.ส.จับมือ สนค. ผนึกกำลังหนุนใช้งานระบบบล็อกเชน เดินหน้าตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 6 ต.ค.2563,... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 169 ธ.ก.ส. จัดสมุดเงินฝากเล่มแดง ทวีโชค คอนเสิร์ตไมค์ม่วนซื่น ประจำปี 2563 เผยรอบหน้าจัดงานฯที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,133 ธ.ก.ส. จับมือเคทีซี เปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด-19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 115 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. เปิด “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” พร้อมร่วมเป็นพิธีเซ็นเอ็มโอยูระหว่าง ร้านสหกรณ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 108 ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ก.ย.63 ชี้ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 821 ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเหยื่อภัยธรรมชาติ พร้อมมอบถุงยังชีพ  จัดศูนย์อพยพบรรเทาความเดือดร้อน มอบเงินบำรุงขวัญ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อฟื้นฟูภายหลัง เผย!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 199 ธ.ก.ส. ปลื้ม! ขอบคุณนักลงทุนกลุ่มเจาะจง ที่ให้ความสนใจพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 รุ่น เต็มวงเงิน... อ่านต่อ