ธ.ก.ส.

ดูแล้ว: 1,532 ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,674 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,204 ธ.ก.ส. จ่ายเงินค่าบริหารจัดการข้าวให้ชาวนาตามนโยบายรัฐบาล กว่า 8,500 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,491 ธ.ก.ส. เผยผลงานปีบัญชี 2566 เติมเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบท 8.6 แสนล้านบาท ด้านการบริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,460 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,223 วันนี้ธ.ก.ส. โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 เป็นรอบที่ 8 ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เกษตรกรอีกกว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,316 ธ.ก.ส. ติดตามมาตรการพักชำระหนี้และเยี่ยมชมนิทรรศการลูกค้าธ.ก.ส. หนุนเกษตรมูลค่าสูงและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,997 ธ.ก.ส. ชวนหนีร้อนมาชม ชิม ช้อป เตรียมรับสงกรานต์กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน A-Product กว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,886 นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการส่งมอบรางวัลรถยนต์กระบะ Toyota Hilux... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,119 วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพัน) ปีการผลิต 2566/67 รอบที่... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว