ซีพีเอฟ

ดูแล้ว: 276 ชมนวัตกรรมครัวของโลก ต่อยอดธุรกิจอาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 660 หลายประเทศยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเทศไทย ที่มีติดตามและระมัดระวังไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อระลอก 2 แต่ช่วง 1-2... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 668 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้กระจายเป็นกว้าง บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง บางพื้นที่แม้น้ำจะคงที่และเริ่มลดลง แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก หน่วยงานต่างๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 437 นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับมอบอาหารสำเร็จรูป ในโครงการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 789 ชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 349 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 260 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) โดยนายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนายเฉลิมชนม์กุณฑลวรรณรองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่องโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภายใต้แนวคิดจับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว“Power of Data” ปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานลักษณะใหม่Virtual Collaboration ผ่านระบบออนไลน์รองรับวิถีNew Normal เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชนขณะที่ซีพีเอฟมีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมณอาคารซี.พี.ทาวเวอร์สีลม./... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 563 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังคงเน้นการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,144 เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิถีชีวิตใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร และดีต่อสุขภาพมากขึ้น การเลือกซื้อกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 934 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนทั้งโซล่าร์รูฟท็อป ไบโอก๊าซและพลังงานจากชีวมวล... อ่านต่อ