ซีพีเอฟ

ดูแล้ว: 1,457 ซีพีเอฟ พร้อมลดราคาอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกร นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,606 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืน ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,038 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดลอ.ลำปลายมาศจ.บุรีรัมย์เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจของชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลไกการบริหารงานโดยชุมชนด้วยธุรกิจไก่ไข่เป็นแห่งแรก นายจอมกิตติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,018 เครือซีพี – ซีพีเอฟ สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสังคม ชูแนวคิด “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโชว์ศักยภาพหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บมจ.ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น หรือ CPFGS บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,107 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.20 – 4.00% ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 ม.ค. 66 “ซีพีเอฟ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,035 พื้นที่เกือบ 3 งาน บริเวณด้านหลังของ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ต.เวียงห้าว อ.พาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,142 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” หรือ CPFTH กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี ที่ 3.20% และอายุ 10 ปี ที่ 4.00% พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,009 AXONS (แอ๊กซอน) บริษัทเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agritech) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ “42... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,039 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสงขลา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,053 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก... อ่านต่อ