ซีพีเอฟ

ดูแล้ว: 1,067 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 271 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) โดยนายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนายเฉลิมชนม์กุณฑลวรรณรองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่องโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภายใต้แนวคิดจับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว“Power of Data” ปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานลักษณะใหม่Virtual Collaboration ผ่านระบบออนไลน์รองรับวิถีNew Normal เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชนขณะที่ซีพีเอฟมีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมณอาคารซี.พี.ทาวเวอร์สีลม./... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 576 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังคงเน้นการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,221 เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิถีชีวิตใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร และดีต่อสุขภาพมากขึ้น การเลือกซื้อกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 986 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนทั้งโซล่าร์รูฟท็อป ไบโอก๊าซและพลังงานจากชีวมวล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,643 ซีพีเอฟ ต่อยอดนวัตกรรมถาดพลาสติกใสชีวภาพPLA ย่อยสลายง่าย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,032 ซีพีเอฟ หนุนกรมปศุสัตว์ยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี พร้อมถ่ายทอดแก่เกษตรกรไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 425 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,008 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยยกระดับ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 4,825 เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน... อ่านต่อ