คปภ.

ดูแล้ว: 1,895 นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,736 สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียนกรณีรายงานอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานให้รวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,998 คปภ. เติมความสุขไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ “กรมธรรม์ของฉัน” สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ถือครองผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,004 สำนักงาน คปภ. เอาจริงกรณีฉ้อฉลประกันภัยส่งดำเนินคดี 49 คดี พร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,431 คปภ. ขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูล “ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาล” สำหรับธุรกิจประกันภัย นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,664 คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม นายอาภากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,997 ระบุมีผลบังคับใช้แล้ว 1 ก.พ. 2567 เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น นายสมประโชค ปิยะตานนท์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,151 คปภ. เร่งส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย ชี้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนที่มั่นคง นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 3,313 “จุลพันธ์” จ่อถกบริษัทประกันภัยสัปดาห์นี้ เคลียร์ปมกองทุนติดลบ เร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ คปภ. คาดม.ค.นี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,273 วิริยะประกันภัย ร่วมกับคปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,013 • จุลพันธ์ จัดหนักรายงานนายกฯ พบซุกหนี้ก้อนโต   • จัดงบประมาณปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,017 คณะกรรมการ คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “บมจ. สินมั่นคงประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว คุมเข้มให้บริษัทหยุดรับประกันภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,415 คปภ. ลงพื้นที่ทันทีให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “รถโดยสารประจำทางเสียหลักตกข้างทาง” เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,221 นายชูฉัตร  ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถโดยสารประจำทาง... อ่านต่อ