คปภ.

ดูแล้ว: 2,247 คปภ. เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋ง และเสียหลัก ตกลงคูน้ำข้างทางที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถทั้งสองคัน เสียชีวิต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,502 • สร้างความมั่นใจในระบบประกันให้คนไทย  • Custodian ดูแลหลักประกันยันปลอดภัย100%  • คปภ.ยืนยันรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,001 คปภ. เพิ่มความคล่องตัวธุรกิจประกันภัย “ออกประกาศให้ลดทุน” ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,003 สำนักงาน คปภ.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา คปภ.เพิ่มตำแหน่ง “รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและพัฒนา” ประกาศรับสมัครตั้งแต่ 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,927 นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,747 สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียนกรณีรายงานอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานให้รวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,018 คปภ. เติมความสุขไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ “กรมธรรม์ของฉัน” สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ถือครองผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,018 สำนักงาน คปภ. เอาจริงกรณีฉ้อฉลประกันภัยส่งดำเนินคดี 49 คดี พร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,461 คปภ. ขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูล “ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาล” สำหรับธุรกิจประกันภัย นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,670 คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม นายอาภากร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,006 ระบุมีผลบังคับใช้แล้ว 1 ก.พ. 2567 เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น นายสมประโชค ปิยะตานนท์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,157 คปภ. เร่งส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย ชี้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนที่มั่นคง นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 3,326 “จุลพันธ์” จ่อถกบริษัทประกันภัยสัปดาห์นี้ เคลียร์ปมกองทุนติดลบ เร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ คปภ. คาดม.ค.นี้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,281 วิริยะประกันภัย ร่วมกับคปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567... อ่านต่อ